Kontakt

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Zwoleniu

26-700 Zwoleń ul. Doktora Perzyny 84A

Tel.: /48/ 676-20-11
Fax.: /48/ 676-20-11 wew. 37

NIP 811-15-32-371

e-mail: prdzwolen.sekretariat@op.pl

Wytwórnia Mas Bitumicznych w Ciepielowie

27-310 Ciepielów, ul. Szkolna 36

Tel.: /48/ 378-80-65
Fax.:/48/ 378-80-75


e-mail: prd.ciepielow@op.pl

Stanowisko Telefon komórkowy Adres e-mail
Dyrektor/Prezes Zarządu
Mieczysław Chmielewski 604-271-277 prdchmiel@poczta.onet.pl
Z-ca Dyrektora ds.budowy/Członek Zarządu
Tomasz Stolarek 668-679-041 tomasz.stolarek@prdzwolen.com.pl
Kierownik Działu Technicznego
Konrad Utkowski 664-086-543 konrad.utkowski@prdzwolen.com.pl
Główna Księgowa
Krystyna Kolak 600-909-584 prdzwolen.ksiegowosc@op.pl
Główny specjalista ds.BHP,PPOŻ i ochrony środowiska
Stanisław Kaczyński 604-941-470 prdzwolenbhp@op.pl
Kierownik Bazy Sprzętu i Transportu
Mariusz Makuch 602-748-469 prdzwolen.bst@op.pl
Wytwórnia Mas Bitumicznych
Kierownik - Emil Miżejewski 602-674-856 prd.ciepielow@op.pl
Kierownicy Zespołów Budów
Jóźwiak Marian 602-748-446 marian.jozwiak@prdzwolen.com.pl
Ruszkowska Mirosława 602-442-676 miroslawa.ruszkowska@prdzwolen.com.pl
Wójcik Kazimierz 600-909-582 kazimierz.wojcik@prdzwolen.com.pl
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Tomasz Jaskot 664-925-776