Realizacje

Ważniejsze realizacje

 

Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze krajowej nr 12 na odcinku Radom – granica woj. mazowieckiego na długości 41,300 km (lata 2005-2007)

Modernizacja i odnowy drogi krajowej nr 79 oraz drogi krajowej nr 48 na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

  • na odcinku Zwoleń – Kozienice długości 23,300 km
  • na odcinku Ryczywół – Mniszew o długości 22,400 km
  • na odcinku Lipsko – Kostusin o długości 4,300 km
  • na odcinku Miejska Dąbrowa – Brzóza o długości   9,200 km

 

2014

Przebudowa ulicy Chopina wraz remontem mostu na rzece Zwolence.

Budowa dróg dojazdowych do mostu na rzece Wiśle w miejscowości Kamień. Roboty realizujemy jako oficjalny podwykonawca konsorcjum budującego obiekt mostowy tj. Energopol Szczecin S.A. oraz Firma Gotowski BKiP Sp. z o.o. z Bydgoszczy. Wykonamy m.in. nasypy w ilości 183 000 m3 , konstrukcje nawierzchni na długości 800 mb oraz roboty wykończeniowe (chodniki, ścieżki rowerowe, umocnienie skarp, umocnienie stożków). Wartość kontraktu 19 686 800,18 zł brutto.

 

2015

Budowa ulicy Ceglanej w Puławach.

Przebudowa ulicy Pionkowskiej w Zwoleniu.

Przebudowa drogi powiatowej Policzna - Chechły.

Przebudowa ulicy Ludowej w Zwoleniu.

 

2016

Budowa drogi ekspresowej w msc.Puławy      www.s17-pulawy.pl/index.php/galeria

Przebudowa dróg powiatowych w powiecie ryckim.

Przebudowa drogi powiatowej w msc.Baranów.

Przebudowa drogi powiatowej na odc.  Poniatowa - Chodel.

Remont drogi wojewódzkiej nr 737.