Aktualności i ogłoszenia

22 sierpień 2018

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 22 sierpnia 2018 roku została oddana do użytku trasa drogi ekspresowej łącząca węzeł Kurów-Zachód na drodze ekspresowej S17 z mostem na rzece Wiśle w miejscowości Puławy w ramach współrealizowanego od 2014 roku kontraktu. Relacja fotograficzna z uroczystego otwarcia drogi dostępna pod linkiem: www.gddkia.gov.pl/pl/a/30369/Szybciej-z-Lublina-do-centrum-Polski  fot.GDDKiA

2018 - 2016

Informujemy, że jesteśmy w trakcie realizacji robót bitumicznych na zadaniu "Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17/S12 odcinek węzeł  Kurów Zachód - dojazd do przeprawy mostowej na rzece Wiśle w m. Puławy. Szczegółowy opis kontraktu, postęp robót oraz zdjęcia z realizacji dostępne na stronie internetowej pod adresem:   www.s17-pulawy.pl

Wrzesień 2015

Nowa wytwórnia mas bitumicznych w Ciepielowie zmontowana.

Czerwiec 2015

Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Spółka  z o.o. podpisał  umowę  na  dostawę fabrycznie  nowej  wytwórni  mas  bitumicznych  z  firmą  Benninghoven. Termin dostawy: czerwiec 2015 rok

Grudzień 2014

Miło nam poinformować, że 30 grudnia 2014 roku w ramach konsorcjum z firmą Energopol Szczecin S.A. podpisaliśmy umowę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Lublinie na zaprojektowanie i wybudowanie odcinka drogi ekspresowej S12/S17 odcinek węzeł Kurów Zachód most na rzece Wiśle ( II etap obwodnicy Puław ). Wartość kontraktu 233 000 000 zł, termin realizacji - I półrocze 2018 roku.  fot.GDDKiA