Kontakt

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Zwoleniu

26-700 Zwoleń ul. Doktora Perzyny 84A

Tel.: /48/ 676-20-11
Fax.: /48/ 676-20-11 wew. 37

NIP 811-15-32-371

e-mail: prdzwolen.sekretariat@op.pl

Wytwórnia Mas Bitumicznych w Ciepielowie

27-310 Ciepielów, ul. Szkolna 36

Tel.: /48/ 378-80-65
Fax.:/48/ 378-80-75


e-mail: prd.ciepielow@op.pl