Oferta

Przedmiotem działalności PRD Zwoleń są szeroko pojęte usługi w zakresie:

  • budowy i modernizacji dróg, ulic oraz placów,
  • remontów nawierzchni drogowych.


Wytwórnia Mas Bitumicznych o wydajności 180 Mg/h zlokalizowana w m.Ciepielów zapewnia produkcję na potrzeby PRD Zwoleń jak i na sprzedaż na zewnątrz. Rocznie produkujemy ok. 150 tys.Mg mas mineralno-bitumicznych.

 

Park sprzętowo-transportowy, który posiadamy, zapewnia wysoką jakość i terminowość wykonania naszych zadań. Współpracujemy ze sprawdzonymi podwykonawcami

robót branżowych, co pozwala nam na realizację kompleksowej przebudowy i modernizacji dróg i ulic.