Oferta

Przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. w Zwoleniu  są szeroko pojęte usługi w zakresie:

  • budowy i modernizacji dróg, ulic i placów,

  • remontów nawierzchni drogowych.

 

Wytwórnia Mas Bitumicznych o wydajności 180 Mg/h zlokalizowana w miesjcowości Ciepielów zapewnia produkcję

na potrzeby PRD Zwoleń jak i na sprzedaż na zewnątrz.

 

Rocznie produkujemy około 150 tysięcy Mg mas mineralno-bitumicznych.