Realizacje/Galeria zdjęć

Ważniejsze realizacje

 

2019

Przebudowa ulic w m. Dęblin i Ryki - szybciej i bezpieczniej z Dęblina i Ryk

Puławy budowa ulic: Powstańców Listopadowych, Kowalska, 2KZ i 3KZ

Przebudowa drogi Kurów - Karmanowice, Czesławice - Sadurki

Nawierzchnia drogi krajowej nr 17 w Rykach

 

 Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej od węzła Kurów Zachód na S17 do przeprawy mostowej na Wiśle w msc. Puławy  

www.s17-pulawy.pl/index.php/galeria 

2018

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Słowiki Nowe

Przebudowa drogi powiatowej wraz z mostem w msc.Dąbrówki

Przebudowa drogi powiatowej ul.Kościelnej w Kazanowie

Przebudowa drogi powiatowej Zwoleń - Baryczka

Przebudowa drogi powiatowej Borek - Gniewoszów

Przebudowa drogi powiatowej ul. Lubelskiej w Zwoleniu

Przebudowa drogi gminnej ul.Świętej Anny w Zwoleniu

 

2017

Budowa drogi powiatowej Ryczywół - Brzóza, odcinek Ryczywół - Wola Chodkowska

Przebudowa ul. Kardynała Wyszyńskiego i ul. Księdza Packa w Zwoleniu

Przebudowa ul. Targowej i ul. Majora Hubala w Zwoleniu

Przebudowa ul. Kółek Rolniczych w Lipsku

 

2016

Przebudowa dróg powiatowych w powiecie ryckim.

Przebudowa drogi powiatowej w msc.Baranów.

Przebudowa drogi powiatowej na odc.  Poniatowa - Chodel.

Remont drogi wojewódzkiej nr 737 odc.Kozienice-Pionki

 

2015

Budowa ulicy Ceglanej w Puławach.

Przebudowa ulicy Pionkowskiej w Zwoleniu.

Przebudowa drogi powiatowej Policzna - Chechły.

Przebudowa ulicy Ludowej w Zwoleniu.

 

2014

Przebudowa ulicy Chopina wraz remontem mostu na rzece Zwolence.

Budowa dróg dojazdowych do mostu na rzece Wiśle w miejscowości Kamień. Roboty realizujemy jako oficjalny podwykonawca konsorcjum budującego obiekt mostowy tj. Energopol Szczecin S.A. oraz Firma Gotowski BKiP Sp. z o.o. z Bydgoszczy. Wykonamy m.in. nasypy w ilości 183 000 m, konstrukcje nawierzchni na długości 800 mb oraz roboty wykończeniowe (chodniki, ścieżki rowerowe, umocnienie skarp, umocnienie stożków). Wartość kontraktu 19 686 800,18 zł brutto.

 

Lata wcześniejsze

Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze krajowej nr 12 na odcinku Radom – granica woj. mazowieckiego na długości 41,300 km (lata 2005-2007)

Modernizacja i odnowy drogi krajowej nr 79 oraz drogi krajowej nr 48 na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

  • na odcinku Zwoleń – Kozienice długości 23,300 km
  • na odcinku Ryczywół – Mniszew o długości 22,400 km
  • na odcinku Lipsko – Kostusin o długości 4,300 km
  • na odcinku Miejska Dąbrowa – Brzóza o długości   9,200 km
Miejska Dąbrowa

Miejska Dąbrowa

Miejska Dąbrowa

Miejska Dąbrowa

ul. Chopina w Zwoleniu

ul. Chopina w Zwoleniu

ul. Chopina w Zwoleniu

ul. Chopina w Zwoleniu

Most na rz.Wiśle w m.Kamień

Most na rz.Wiśle w m.Kamień

Most na rz.Wiśle w m.Kamień

Most na rz.Wiśle w m.Kamień

Most na rz.Wiśle w m.Kamień

Most na rz.Wiśle w m.Kamień

Most na rz.Wiśle w m.Kamień

Most na rz.Wiśle w m.Kamień

Most na rz.Wiśle w m.Kamień

Most na rz.Wiśle w m.Kamień

ul.Ceglana w Puławach

ul.Ceglana w Puławach

ul.Ceglana w Puławach

ul.Ceglana w Puławach

ul.Ceglana w Puławach

ul.Ceglana w Puławach

ul.Ceglana w Puławach

ul.Ceglana w Puławach

ul. Pionkowska w Zwoleniu

ul. Pionkowska w Zwoleniu

ul. Pionkowska w Zwoleniu

ul. Pionkowska w Zwoleniu

ul. Pionkowska w Zwoleniu

ul. Pionkowska w Zwoleniu

Dr.pow. Policzna-Chechły w m.Czarnolas

Dr.pow. Policzna-Chechły w m.Czarnolas

Dr.pow. Policzna-Chechły w m.Czarnolas

Dr.pow. Policzna-Chechły w m.Czarnolas

Dr.pow. Policzna-Chechły w m.Czarnolas

Dr.pow. Policzna-Chechły w m.Czarnolas

ul. Ludowa w Zwoleniu

ul. Ludowa w Zwoleniu

ul. Ludowa w Zwoleniu

ul. Ludowa w Zwoleniu

ul. Ludowa w Zwoleniu

ul. Ludowa w Zwoleniu

Droga powiatowa w Baranowie

Droga powiatowa w Baranowie

Droga powiatowa w Baranowie

Droga powiatowa w Baranowie

Droga powiatowa w Baranowie

Droga powiatowa w Baranowie

Droga powiatowa w Baranowie

Droga powiatowa w Baranowie

Droga powiat. w Woli Chodkowskiej

Droga powiat. w Woli Chodkowskiej

Droga powiat. w Woli Chodkowskiej

Droga powiat. w Woli Chodkowskiej

Droga powiat. w Woli Chodkowskiej

Droga powiat. w Woli Chodkowskiej

Droga powiat. w Woli Chodkowskiej

Droga powiat. w Woli Chodkowskiej

Droga wojewódzka 737 Kozienice-Pionki

Droga wojewódzka 737 Kozienice-Pionki

Droga wojewódzka 737 Kozienice-Pionki

Droga wojewódzka 737 Kozienice-Pionki

Droga wojewódzka 737 Kozienice-Pionki

Droga wojewódzka 737 Kozienice-Pionki

Droga wojewódzka 737 Kozienice-Pionki

Droga wojewódzka 737 Kozienice-Pionki

ul.Kardynała Wyszyńskiego w Zwoleniu

ul.Kardynała Wyszyńskiego w Zwoleniu

ul.Kardynała Wyszyńskiego w Zwoleniu

ul.Kardynała Wyszyńskiego w Zwoleniu

ul.Księdza Packa w Zwoleniu

ul.Księdza Packa w Zwoleniu

Ulica Targowa w Zwoleniu

Ulica Targowa w Zwoleniu

Ulica Targowa w Zwoleniu

Ulica Targowa w Zwoleniu

Ulica Targowa w Zwoleniu

Ulica Targowa w Zwoleniu

Ulica Targowa w Zwoleniu

Ulica Targowa w Zwoleniu

Droga wojewódzka w msc.Słowki Nowe

Droga wojewódzka w msc.Słowki Nowe

Droga wojewódzka w msc.Słowki Nowe

Droga wojewódzka w msc.Słowki Nowe

Droga wojewódzka w msc.Słowki Nowe

Droga wojewódzka w msc.Słowki Nowe

Ulica Świętej Anny w Zwoleniu

Ulica Świętej Anny w Zwoleniu

Ulica Świętej Anny w Zwoleniu

Ulica Świętej Anny w Zwoleniu

Ulica Świętej Anny w Zwoleniu

Ulica Świętej Anny w Zwoleniu

Przebudowa drogi powiatowej wraz z mostem w msc.Dąbrówki

Przebudowa drogi powiatowej wraz z mostem w msc.Dąbrówki

Przebudowa drogi powiatowej wraz z mostem w msc.Dąbrówki

Przebudowa drogi powiatowej wraz z mostem w msc.Dąbrówki

 Ulica Kościelna w Kazanowie

Ulica Kościelna w Kazanowie

Ulica Kościelna w Kazanowie

Ulica Kościelna w Kazanowie

Ulica Kościelna w Kazanowie

Ulica Kościelna w Kazanowie

Ulica Kościelna w Kazanowie

Ulica Kościelna w Kazanowie

Przebudowa ulic w Dęblinie i Rykach

Przebudowa ulic w Dęblinie i Rykach

Przebudowa ulic w Dęblinie i Rykach

Przebudowa ulic w Dęblinie i Rykach

Przebudowa ulic w Dęblinie i Rykach

Przebudowa ulic w Dęblinie i Rykach

Droga powiatowa Kurów-Karmanowice

Droga powiatowa Kurów-Karmanowice

Droga powiatowa Kurów-Karmanowice

Droga powiatowa Kurów-Karmanowice

Droga powiatowa Kurów-Karmanowice

Droga powiatowa Kurów-Karmanowice

Droga powiatowa Czesławice-Sadurki

Droga powiatowa Czesławice-Sadurki