Realizacje/Galeria zdjęć

Ważniejsze realizacje

 w trakcie realizacji:      Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej od węzeła Kurów Zachód na S17 do przeprawy mostowej na Wiśle w msc. Puławy  www.s17-pulawy.pl/index.php/galeria2018

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Słowiki Nowe

Przebudowa drogi powiatowej wraz z mostem w msc.Dąbrówki

Przebudowa drogi powiatowej ul.Kościelnej w Kazanowie

Przebudowa drogi powiatowej Zwoleń - Baryczka

Przebudowa drogi powiatowej Borek - Gniewoszów

Przebudowa drogi powiatowej ul. Lubelskiej w Zwoleniu

Przebudowa drogi gminnej ul.Świętej Anny w Zwoleniu

 

2017

Budowa drogi powiatowej Ryczywół - Brzóza, odcinek Ryczywół - Wola Chodkowska

Przebudowa ul. Kardynała Wyszyńskiego i ul. Księdza Packa w Zwoleniu

Przebudowa ul. Targowej i ul. Majora Hubala w Zwoleniu

Przebudowa ul. Kółek Rolniczych w Lipsku

 

2016

Przebudowa dróg powiatowych w powiecie ryckim.

Przebudowa drogi powiatowej w msc.Baranów.

Przebudowa drogi powiatowej na odc.  Poniatowa - Chodel.

Remont drogi wojewódzkiej nr 737 odc.Kozienice-Pionki

 

2015

Budowa ulicy Ceglanej w Puławach.

Przebudowa ulicy Pionkowskiej w Zwoleniu.

Przebudowa drogi powiatowej Policzna - Chechły.

Przebudowa ulicy Ludowej w Zwoleniu.

 

2014

Przebudowa ulicy Chopina wraz remontem mostu na rzece Zwolence.

Budowa dróg dojazdowych do mostu na rzece Wiśle w miejscowości Kamień. Roboty realizujemy jako oficjalny podwykonawca konsorcjum budującego obiekt mostowy tj. Energopol Szczecin S.A. oraz Firma Gotowski BKiP Sp. z o.o. z Bydgoszczy. Wykonamy m.in. nasypy w ilości 183 000 m, konstrukcje nawierzchni na długości 800 mb oraz roboty wykończeniowe (chodniki, ścieżki rowerowe, umocnienie skarp, umocnienie stożków). Wartość kontraktu 19 686 800,18 zł brutto.

 

Lata wcześniejsze

Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze krajowej nr 12 na odcinku Radom – granica woj. mazowieckiego na długości 41,300 km (lata 2005-2007)

Modernizacja i odnowy drogi krajowej nr 79 oraz drogi krajowej nr 48 na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

  • na odcinku Zwoleń – Kozienice długości 23,300 km
  • na odcinku Ryczywół – Mniszew o długości 22,400 km
  • na odcinku Lipsko – Kostusin o długości 4,300 km
  • na odcinku Miejska Dąbrowa – Brzóza o długości   9,200 km